PDF-Tools
Za pomocą tej aplikacji zrobisz z dokumentami PDF niemal wszystko

Narzędzie pozwalające zarówno na tworzenie (jedynie z plików graficznych bądź tekstowych), jak i aktualizację już istniejących dokumentów zapisanych w formacie Adobe PDF. Potrafi także przekonwertować dokument PDF do formatu MS Word lub RTF.

PDF-Tools idealnie sprawdza się jako narzędzie uzupełniające funkcjonalność posiadanych już przez użytkownika aplikacji służących do tworzenia plików PDF, jak również jako samodzielny, podręczny produkt zapewniający wykonanie wiekszości typowych operacji, których wynikiem jest dokument PDF.

PDF-Tools nie wymaga stosowania, czy instalowaniu żadnych dodatkowych wtyczek (plug-ins), czy aplikacji (np. Adobe Acrobat lub Adobe Distiller). Działa w pełni samodzielnie. Dodatkowo, stanowi bardzo dobre uzupełnienie naszego podstawowego produktu, czyli PDF-XChange.

Funkcje:

 • Skanowanie do pliku PDF bezpośrednio z dowolnego urządzenia pracującego w standardzie Twain lub WIA
 • Wsadowa konwersja plików graficznych do dokumentu PDF (z możliwością określenia przez użytkownika liczby i układu rysunków na pojedynczej stronie)
 • Konwersja plików PDF do formatu MS Word, RTF lub tekstowego ASCII
 • Łączenie plików PDF
 • Usuwanie stron z pliku PDF
 • Wyodrębnianie wybranych stron do nowego dokumentu PDF
 • Wyodrębnianie grafiki z pliku PDF
 • Wyodrębnianie tekstu z pliku PDF
 • Tworzenie i edycja zakładek
 • Tworzenie miniatur
 • Dodawanie nagłówków, stopek, znaków wodnych
 • Funkcje wysyłania plików (dotyczy wszystkich formatów, nie tylko PDF)
 • Wysyłanie pocztą elektroniczną (interfejs MAPI lub SMTP)
 • Obsługa FTP – transfer plików do wskazanego serwera FTP
 • Obsługa HTTP – umieszczanie plików na serwerze
 • Optymalizacja czcionek osadzonych w istniejących plikach PDF

 

Pobieranie: Najnowsza wersja PDF-Tools – możesz ją także zainstalować w wersji próbnej.