Active DWG DXF Converter
Dwukierunkowy konwerter plików zapisanych w formacie DWG oraz DXF działający w trybie wsadowym

Dwukierunkowy konwerter plików zapisanych w formacie DWG oraz DXF działający w trybie wsadowym. Dodatkowo umożliwia konwersję plików do różnych ich wersji.

Nie wymaga instalowania oprogramowania AutoCAD! Jest w pełni zgodny z AutoCAD 2011!

  1. Konwersja plików w formacie DWG na format DXF
  2. Konwersja plików w formacie DXF na format DWG
  3. Konwersja wersji plików AutoCAD DWG
  4. Możliwość pracy w wierszu poleceń


Active DWG DXF Converter umożliwia wsadową konwersję plików w formacie DWG na format DXF i odwrotnie.Pozwala także na konwersję plików AutoCAD do starszej lub nowszej wersji – w zależności od potrzeb. Active DWG DXF Converter operuje na plikach AutoCAD od wersji R2.6 do najnowszej – AutoCAD 2011.

Wiersz poleceń
Program DWG2DXF uruchamiany w wierszu poleceń umożliwia konwersję plików DWG na DXF i odwrotnie w tzw. cichyb trybie pracy – bez wyświetlania interfejsu ekranowego.
Uwaga! Praca w wierszu poleceń jest dostępna tylko w wersji Professional. Wersja Standard i Professional są instalowane za pomocą tego samego programu instalacyjnego – zakres funkcjonalności jest ustalany na podstawie kodu rejestracji.

Jak korzystać z programu?

dwg2dxf.exe [/F filename] [/O output filename, or folder] [/D Folder] [/S] [/V Output file Version] [/T DWG2DXF: DXF2DWG: Version][ /?]
/F Ścieżka pliku źródłowego, np. C:\test.dwg
/O Ścieżka pliku wynikowego lub folder wynikowy – w zależności od parametrów /F i /D. Jeśli został wybrany parametr /F wtedy /O wskazuje ścieżkę pliku wynikowego, wprzeciwnym wypadku – folder wynikowy.
/D Folder źródłowy
/S Uwzględnienie podfolderów – dostepne tylko przy jednoczesnym wybraniu parametru /D
/V Określenie wersji plików wynikowych. Dostępne parametry, to: R2004/R2000/R14/R13/R12/R11/R10/R9/CurrentVersion. Domyślną wartością jest CurrentVersion
/T Określenie typu konwersji:
DWG2DXF – konwersja formatu DWG na DXF
DXF2DWG – konwersja formatu DXF na DWG
Version – konwersja wersji pliku, np. R2000-R2008
/? Pomoc
Przykłady:
Konwersja pliku DXF na DWG:
dwg2dxf.exe /F c :\dwg\test.dxf /O c:\dxf\test.dwg /T DXF2DWG
Konwersja wszystkich plików DWG z wybranego folderu:
dwg2dxf.exe /D c:\Project1 /O c:\Folder1 /S /T DWG2DXF


Pobierz: Wersja instalacyjna programu – bez klucza licencyjnego pracuje w trybie testowymRecent Posts